Novinky | Knihovna | Vyhledávání | Bibliografie | Autoři  Odkazy | FAQ | Diskuse | Uživatelé | Fonty | Registrace | Ankety
Jméno:  Heslo:  Co dělat, když mám tak vážný problém s pravopisem, že mi hrozí zákaz psaní do fóra?
 1.  Sehnat si Microsoft Word, nebo jinou aplikaci, která obsahuje funkci kontroly pravopisu. Příspěvek nejprve napsat tam, nechat zkontrolovat a podle návrhů opravit chyby. Poté zkopírovat do fóra.
  Má to hned 3 výhody. 1. Učí to postiženého psát správně česky. 2. Neničí to kulturu fóra a nervy čtenářů. 3. Eliminuje to hrozbu banu.
   (LOCKI (vulgo TheLayLama) )
prčo mně zabnovaly ,kdiš sem zlího nic vúbec neuďelal?
 1.  Pro urážku grammar-idolu, který uctívají místní vládnoucí grammar-nazi. (ROOT)
Co si myslíte o Bráně k opravdovému zasvěcení od Bardona?
 1.  Co si ten který myslí, to zde nebudeme opakovat. Pokud vás ovšem trápí podobné otázky, přefiltrujte napřed všechny diskuse podle vhodných klíčových slov. Naleznete odpovědi na zcela shodný dotaz staršího data. (ABELES)
Existuje na grimoar.cz forum, kde je možné diskutovat osobní praxi a probírat praktické zkušenosti?
 1.  Na grimoar.cz existuje fórum pro magické experimentátory. Mělo by být věnováno diskusím nad otázkami a postřehy vycházejícími z osobní magické praxe zúčastněných. Pro zvýšení šancí na životnost je založeno toto fórum jako uzavřené, přístupné pouze pro zvané, o nichž máme důvod se domnívat, že vskutku provozují magickou praxi. Přístup poskytuje i odebírá ROOT, žádosti o přístup do tohoto fóra vyřizuje rovněž ROOT, a výhradně ROOT. Při psaní žádosti počítejte předem s tím, že můžete být bez udání důvodu odmítnuti. (HAD)
Neuvažujete o přechod na diskusi s podporou vláken, třeba na platformě PhpBB?
 1.  Ne. (SNOP)
Jakým způsobem se vybírají knihy pro přidání do knihovny?
 1.  Výběr zohledňuje v jisté drobné míře dění na fóru či preference čtenářů, převážně je však založen na naší svévoli. Stěžejní devisou jest nám quodlibet. Dalším kriteriem je kupř. obecná dostupnost textu. Nemá smysl prezentovat zde knihu, jež je volně dostupná na pultech knihkupectví či jinde na webu. Z toho vyplývají i omezení nově vydávané literatury. Jinak řečeno, posuzujeme každou knihu, každý text zvlášť. Nebudeme stanovovat obecná kriteria, o která bychom se pak měli přít a obhajovat, co jsme jimi mysleli a proč toto ano a toto ne.
  Zariatnatmik
   (ZARIATNATMIK)
Lze naráz stáhnout celou knihu/knihovnu?
 1.  Ne, nelze. Dokonce je podniknuto všemožné proto, abychom uživatelům stahování knih znemožnili či alespoň znepříjemnili. Účelem Zariatnatmikovy knihovny není suplovat knihovnu reálnou. Kdo chce mít knihu komfortně doma v papírové podobě, nechť si ji zakoupí. (SNOP)
Jak se chovat v diskusích? Co se smí a nesmí?
 1.  Pravidla jsou v různých fórech různě přísná. Mezi obecná patří:
  1. Volba správného fóra, do nějž Váš projev tematicky patří.
  2. Dalším přáním tvůrců grimoáru.cz, jehož neplnění však není postihováno, je Vaše snaha o srozumitelnost a gramatickou správnost projevu.
  3. Osobní invektivy a urážky zasílejte dotyčnému do pošty. Následnou výživnou komunikaci veďte v soukromí.

  Nyní k jednotlivým fórům:
  1. DOTAZY: Fórum slouží především novým uživatelům a těm, kteří se cítí být v magii spíše začátečníky. Je určeno pro elementární dotazy na plénum, při nichž tazatel nemusí mít ani prokazovat jakoukoli erudici či zkušenost s předmětem a oborem, na který se ptá. Základní ideou tohoto fóra je otevřenost a vstřícnost vůči jakýmkoli příchozím.
  Pravidlo pro Dotazy: Ať je vložen sebehloupější dotaz, buď jej ignorujte nebo dle nejlepšího vědomí zodpovězte. Omezte spory, sporná témata nechť se přesunou do Diskuse.
  2. PŘIPOMÍNKY: Fórum je určeno pro komunikaci se správci webu o chybách, funkcích či rozvoji grimoáru.cz
  Pravidlo pro připomínky: Vůbec se nejedná o diskusi, pamatujte na to.
  3. INZERCE: Je určena pro Vaše zprávy světu, které nejsou určeny k debatám. V zásadě jde nejen o „Sháním, Nabízím, Právě vyšlo, Ten a ten nabízí takovou a takovou službu“, ale rovněž o „Pomozte mi, mám takový a takový problém.“
  Pravidlo pro Inzerci: Na zprávy v inzerci se reaguje především do pošty inzerenta. Pokud jde o upřesnění inzerovaného oznámení druhou osobou, je jej možné provést přímo ve fóru, ovšem další dohady nechť jsou již řešeny interně v poště.
  4. DISKUSE: Fórum je určeno pro hlavní vedení hovoru na všeliká témata. Formálně do něj nepřísluší speciální případy vztahující se k ostatním fórům.
  Pravidlo pro Diskusi: Pro diskusi se předpokládá jistá obeznámenost s tématem, které se právě diskutuje. Za optimální lze považovat znalostní přehled (knižní), vlastní intelektuální pochopení (promyšlení) a osobní zkušenost, jde-li o prakticky zakusitelný předmět. Optimum není nezbytné.
  5. קבלה: Fórum bylo vytvořeno v důsledku zvýšeného výskytu kabalistů na grimoáru.cz. Slouží k řešení otázek spjatých se studiem kabaly popř. judaismu, které většinové osazenstvo jednak nezajímají a jednak jim ani za mák nerozumí.
  Pravidlo pro kabalu: Žádoucí jsou obstojné znalosti hebrejské kabaly. Kdo nečte hebrejsky, měl by být alespoň vzdělán díly Scholema, Idela či Kaplana — Papus, Halevi, Griese atp. nejsou základnou vhodnou pro vstup do tohoto fóra.
   (ROOT)
Mohu v diskusi používat HTML?
 1.  HTML mohou v diskusi používat pouze ti, kteří k tomu mají příslušné oprávnění, kterým běžný uživatel většinou nedisponuje.
  Co se týče klikacích odkazů, tak ty jsou generovány automaticky ze všeho, co je jen trochu připomíná.
   (HAD)
 2.  Zaroveň funguje odřádkovávání a správně se zobrazují HTML entity (&neco;). (SNOP)
Jaké knihy byste mi doporučili pro začátek?
 1.  Lévi: Dogma a rituál vysoké magie, Papus: Základy praktické magie, Kužel: Hovory s Lasenicem, Bardon: Brána k opravdovému zasvěcení, Carroll: Liber Null a Psychonaut (SNOP)
 2.  J. Karika : Kurz praktickej magie pre začiatočníkov, J. Vesely: Magie (LUCIFER66)
 3.  Agrippa z Nettesheimu - Okultní filosofie I-IV, M. Nakonečný - Novodobý český hermetismus (EMRUDUE)
 4.  Milan Nakonečný: Magie v historii, teorii a praxi (CODY)
 5.  Cyklicky vždy souběžně něco z teorie/historie a něco praktického - a postupovat podle témat a otázek, které se při četbě objeví. Cvičební knihy až po několika předchozích cyklech.
  Vhodná teorie: Lévi: Kniha zasvěcení, Dogma a rituál vysoké magie, Guaita: Klíč k černé magii, Papus: Základy praktické magie, Agrippa: Okultní filosofie
  Vhodné praktické: Claviculae Salamonis, Faust: Magia innaturalis, Arbatel, Heptameron, Herpentil
  Cvičební soustavy: opravdu s nima počkejte :)
   (ABELES)
 6.  Něco z historie: Jan Kefer - Syntetická magie  (EMRUDUE)
 7.  Protože tu nebyla řeč o astrologii, jedné z Hermových věd, napravím tento nedostatek:
  * J. Kefer - Praktická astrologie
  * M. Boleslavský - Vědecká astrologie
  * V. Roučka - Písemný kurz astrologický (nikdy nevyšlo tiskem, ale dá se sehnat online nascanovaná verze)
  * N. Campion - Praktická astrologie (velmi dobrá kniha, ale velmi špatný překlad s chybami!)
  * Dr. J. Grumlík - Pohled do tajů astrologie (stručná astrologická kuchařka)
  * F. Sakoian, L. S. Acker - Velká učebnice astrologie (obsáhlá astrologická kuchařka)
  * W. Hewitt - Astrologie pro začátečníky
   (KVESS)
 8.  Všeobecné doporučení:
  René Guénon: Krize moderního světa - obsahuje teorii Intelektu, abyste věděli, kam se vydáváte. Ta je základem všeho.

  Literatura pro alchymii (věnuje se hmotě):
  Faber: Palladium spagyricum
  Lullus: O páté esenci

  Literatura pro magii (věnuje se životu):
  Eliphas Lévi: Dogma a rituál vysoké magie
  František Kabelák: Magia divina

  Literatura pro psychurgii (věnuje se vykoupení vlastního bytí):
  František Kabelák: Kniha o jógu (pouze samizdat)
  Jeremy Naydler: Chrám kosmu
  Květoslav Minařík: Přímá stezka

  Literatura pro theurgii nebude aktuální.

  A ještě si pořiďte Filosofický slovník, do začátku ho budete potřebovat.
   (AREX)
Čím mám začít, když chci studovat magii?
 1.  Udělat si přehled i z doporučené literatury co tak existují v magii za směry a k čemu cítíte největší sklony, případně která cvičení Vám vyhovují. Pak po určité době vybrat jeden systém a jet v něm krok za krokem, rozhodně neskákat co dva dny ze systému do druhého. Časem je možné tento kmen rozvíjet plynulým navazováním, je li čas. Hlavně si umenšovat míru praktických cvičení, začnete li se cítit psychicky labilní či oslabení. Pak je lepší i nějaký čas být na dovolené plné sportu, humoru a zábavných akcí bez magie, než skončit v Bohnicích.. (XALT)
 2.  Na začátku i průběžně je dobré si také ujasňovat Vaši motivaci ke studiu magie. Netlučte hlavou do zdi a nestudujte magii jen proto, že má punc něčeho velkého a tajemného. Život je krátký a většina lidí je užitečnější sobě i okolí bez studia a experimentů z oblasti magie. Nezačínejte s magií pokud trpíte jakoukoliv duševní poruchou. Nezačínejte s magií pokud užíváte jakékoliv léky, které mají vliv na Váš duševní stav. Nezačínejte tím, že v magii hledáte řešení osobních problémů a životních krizí. To je velmi častá motivace lidí přicházejících na tyto stránky. Neprohlubujte si problémy tím, že do nich začnete míchat další položku, nad kterou nemáte kontrolu. V magii řešení opravdu není. S magií začněte tím, že se uváženě, v klidu a svobodně rozhodnete. To Vám zajistí i možnost uváženě, v klidu a svobodně skončit, pokud zjistíte, že magie není Váš šálek kávy. (LOCKI (vulgo TheLayLama) )
 3.  Sebezpytování: Pište si deník. Rozeberte si v něm konfliktní a jiné pozoruhodné události. Zapište si pocit, který máte ze dnů, z období, ze zážitků. Zapište si sny. Hledejte souvislost mezi jednotlivostmi vašeho života a zkuste najít, jak se jednotlivé události vyvíjejí a kde jim byl v minulosti položen základ. Pravidelným psaním si ujasníte motivace nejen ke cvičení magie, ale i ke každodenním rozhodnutím. Papír snese všechno. (ZUZANA_AA)
 4.  - V začátku si uvědomte, že nejde jen o studium, ale i o Vaše předpoklady. Ne každý je schopen zmocnit se vyšší matematiky, ne každý je schopen zmocnit se esoteriky. Nauky za to nemohou.
  - Mějte na paměti, že hledáte kvalitu. Správný je ten názor, který je v rámci nauky logicky oddůvodnitelný. O pravdě nerozhoduje názor většiny.
  - Poslouchejte své svědomí a nestarejte se zbytečně o chyby druhých. Nemáte spasit svět, ale začít pracovat na sobě.
  - Nevěřte žádné "rychlé cestě" - kdyby byla esoterika pro každého na počkání, byl by každý mudrcem.
  - Nelžete nikomu, vůbec už sobě. Buďte opravdoví uvnitř i navenek.
   (AREX)
 5.  Začněte vytvořením základního stavu. Narovnejte svou osobnost. Tím odstíníte případné šumy a bludy. Zreálněte se. K tomu je potřeba jistý referenční bod v Tady a Teď. Zkuste meditovat. Vyjasnit si své emoce. Věnujte se chvíli new age, chvíli buddhismu a co já vím. Vyrovnejte se. Stačí pouhý rok, dva, tři takovéto práce a budete poměrně slušně způsobilí ke studiu magie.

  Pak nezapomeňte na předpoklady: (jestli je splňujete ověřujte nikoli nyní ale až po stabilizaci)

  1) silný mentál (intelekt, paměť, systematické myšlení)
  2) určitá forma altruismu (neulpívání na materii, radost z toho, že jiní mají radost, ochota pomáhat)
  3) neosobnost či samotářství (tendence)

  ad 1) nutný a nikoli postačující předpoklad, za to ale naprosto nutný, bez něj zůstaňte na nějaké duchovní cestě, když vás to táhne, ale od magie pryč
  ad 2) ulehčující předpoklad - až získáte moc, je zde veliké riziko pádu do arogance, egoismu, řekněme "temné magie"
  ad 3) jistá signatura, že na to přírozeně máte
   (DIONYSOS)
Co je Zariatnatmikova knihovna?
 1.  viz http://www.grimoar.cz/o_nas.php (SNOP)